Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Lần đầu được làm chuyện ấy với anh